Biznes na naiwnych staruszkach

Media alarmują: po domach starszych osób chodzą akwizytorzy podający się za przedstawicieli firmy Energetyczne Centrum, namawiając do podpisania z nimi umowy na prąd. Efekt? Wyższe rachunki.

Czytelnicy masowo zgłaszają się do portali i gazet, informując ich o nieetycznych zachowaniach akwizytorów żerujących na naiwności emerytów i rencistów. Najczęściej podają się oni za pracowników zakładu energetycznego Energetyczne Centrum oferującego tańsze rachunki za prąd.

Kuszą dodatkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, zniżkami na leki oraz pakietem ubezpieczenia energetycznego, jeśli podpisze się z nimi umowę. Nie wspominają jednak, że dotychczasowy zakład energetyczny, mimo że nie będzie przysyłał już faktur za prąd, będzie pobierał opłatę dystrybucyjną.

Nie informują też klientów, że zgodnie z prawem mogą odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od chwili podpisania jej w domu.

Co więcej – nie zostawiają wzoru odstąpienia od umowy…Nierzadko zdarza się też zastraszanie karami za zerwanie umowy, przekroczenie terminu płatności itp. Okazuje się, że firmą EC interesuje się już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wszczął postępowanie mające rozstrzygnąć, czy podczas wizyt u klientów spółka nie stosowała praktyk niezgodnych z prawem.

Sprawa ciągle jest w toku, a we wrześniu UOKiK złożył kolejny pozew przeciwko spółce EC w związku z niejasnym naliczaniem sankcji karnych za odstąpienie od zawartych umów.

Rzecznik spółki, Rafał Dawidowski, twierdzi, że każdy przedstawiciel handlowy EC ma obowiązek rzetelnego informowania klientów o zapisach w umowie, szczegółach oferty oraz wysokościach płat. Przemilczał jednak kwestię nie dołączania do umowy wzoru oświadczenia o odstąpieniu od niej.